Gizlilik sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLER

Bu Gizlilik Politikasında, Yiğit Otomotiv’in 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi adına, Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan; Lastik, Akü, Jant ve Motor yağı başta olmak üzere araç ihtiyaçları karşılamaya çalışan müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurulmuş olan https://yigitotomotivlastik.com/  (“Site”) adlı Sitenin ziyareti ve hizmet alım süreci boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken Yiğit Otomotiv tarafından izlenilen koşullar açıklanmaktadır. Yiğit Otomotiv, site üzerinden üyelerin paylaştığı bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikasını benimsemektedir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Kanun kapsamında yürürlüğe giren, 10 Mart 2018 tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır. Yiğit Otomotiv,  işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca uygulamaya koyduğu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Yiğit Otomotiv’i  kullandığınızda, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız. Özellikle vurgulamak isteriz ki, aşağıda yer alan ve işbu web sitesini ziyaretiniz kapsamı dışında mevcut her bir kişisel veri işleme süreci ile ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük Yiğit Otomotiv tarafından Kanuna uygun şekilde ayrıca yerine getirilecektir.

  • Kayıt Bilgileri: Yiğit Otomotiv  hizmetlerinden yararlanabilmek için, Yiğit Otomotiv’nın sitesine  üye olmanız gerekmektedir. Siteye kayıt olmak için adınızı, soyadınızı, uyruğunuzu, şifrenizi, mail adresinizi, cinsiyetinizi, ikamet adresinizi girmelisiniz.
  •  Fatura Bilgileri: Yiğit Otomotiv  ödeme yaparken isim, adres, telefon numarası, mail adresi, ticaret unvanı, vergi dairesi ile vergi numarası bilgiler ve seçtiğiniz ödeme seçeneğine ait tüm bilgiler (kredi kartı numarası, kartın son kullanım tarihi, banka hesap numarası gibi) gibi fatura ayrıntılarını sağlamanız gerekmektedir. Sitemizde bir satın alma işlemi  gerçekleştirdiğinizde,  size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli tüm 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmiş olursunuz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Böylelikle internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu, bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiş olur.
  • Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Yiğit Otomotiv’den tedarik etmek istediğiniz hizmete veya ürünlere ilişkin girmiş olduğunuz bilgiler, değerlendirilmek üzere Yiğit Otomotiv’in  altyapısına kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılır.
  • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Başka nedenlerden ötürü gönderdiğiniz kişisel bilgi ya da verileri saklayabiliriz.
  • Kullanım verileri: Hizmetlerimize başvurduğunuz her zaman, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Yiğit Otomotiv’e  ait hangi web sayfalarını ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Aynı zamanda, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyalarını tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde verileri kaydeder. IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen bazı  dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin niteliğine ilişkin bilgileri  içerir.
  • Aygıt verileri: Hizmetlerimize ulaşmak için kullandığınız cihaz ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanmaktadır.
  • Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle alakalı kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz.
  • Site İletişim Aracı verileri: Site İletişim Aracı ile gerçekleşen Müşteri Hizmetleri ve  müşteriler arasındaki iletişim geçmişi ve içeriklerine ilişkin verileri sistemimiz otomatik olarak kaydeder. Olabilecek bir  uyuşmazlık durumunda ya da  uyuşmazlığa konu olabilecek durumlarda bu içerikleri ve iletişim kayıtlarını inceleyebilir ve denetleyebiliriz.

ÇEREZLER

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize ulaşırken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma amacımıza bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Detaylı bilgi için sitemizde bulunan “Çerez Politikası” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYOR  ve  AKTARIYORUZ?

Yiğit Otomotiv’nın  topladığı bazı bilgiler, Yiğit Otomotiv’nın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Yiğit Otomotiv bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları / ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

Swan ModYiğit Otomotiv’nın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Yiğit Otomotiv,  yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, kendi hissedarları ile çalışmalarını yürütebilmek adına işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşları ile tarafınıza sağlanan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için tedarikçileri ile verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı üçüncü kişi ve kurumlarla, onay veren müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu üçüncü kişi ve kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır.

SYiğit Otomotiv müşterilerini, ilgili paylaşım süreçleri ile ilgili olarak her bir veri işleme sürecinde ayrıca bilgilendirir ve gerekmesi halinde açık rızalarını temin eder.

SwYiğit Otomotiv, kullanıcılar  ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) satılmasına, kiralanmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak, Yiğit Otomotiv, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEPLERE BAĞLI OLARAK TOPLUYORUZ?

Yukarıda bahsi geçen tüm kişisel verileriniz, ilgili sürece bağlı olarak, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki nedenlerine bağlı olarak, elektronik ortam yardımı ile otomatik olarak işlenmektedir. 

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket’in  info@yigitotomotivlastik.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bu gizlilik politikasında istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz; fakat bu durumda değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Tüm söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, mail ile veya sizi haberdar etmek amacıyla uygun şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile de bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş olacaksınız. Bahsedilen gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.